اخبار ورزشی » جلسه قریب الوقوع مدیران بایرن با وکیل خامس