اخبار ورزشی » رونالدو :”امیدوارم وینیسیوس به وایادولید بپیوندد”