اخبار ورزشی » سرمربی پلزن:”از بازی لذت بردیم اما خوشحال نیستیم”